PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

THÔNG BÁO
V/v đánh giá rèn luyện SV-HS học kỳ II

Đề nghị Ban cán sự, Sinh viên các Lớp nhanh chóng hoàn tất việc giá kết quả Rèn luyện SV-HS của học kỳ II, năm học 2011 – 2012.

Phiếu đánh giá, Ban cán sự các lớp liên hệ Phòng CTSV để nhận hoặc tải
từ trên website trường, diễn đàn sinh viên trường (nhận theo mẫu mới,
không dùng mẫu của HK I)

Sau khi hoàn thành đánh giá, Ban cán sự các lớp tổng hợp theo mẫu và gửi mail về [You must be registered and logged in to see this link.].vn.

Đề nghị Sinh viên và các lớp nhanh chóng hoàn thành trước ngày
20/5/2012. Mọi sự chậm trễ, Phòng CTSV sẽ không giải quyết, nếu SV nào
không nộp phiếu thì xem như kết quả Rèn luyện của Học kỳ II là 0 điểm.


File đính kèm:
- Mẫu phiếu đánh giá RL học kỳ II: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Mẫu phiếu tổng hợp Điểm RL của lớp: [You must be registered and logged in to see this link.]


nguồn : [You must be registered and logged in to see this link.]