ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
THÔNG BÁO
V/v Tổ Chức Đại Hội Đoàn Trường Nhiệm Kì IV (2012 - 2014)I. Đại hội Đoàn Trường sẽ được tổ chức vào ngày 25/04/2012 tại P. 802 Trường CĐ CNTT TP.HCM. Các chi đoàn thông báo đến các bạn là Đại biểu dự Đại Hội Đoàn trường cập nhật thời gian trên.


II. Những bạn là Đại biểu chính thức dự Đại hội tập trung họp vào lúc 10h30 ngày 23/04/2012 tại P.503 Trường CĐ CNTT TP.HCM (bắt buộc).
Lưu ý:Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các bạn tập trung đầy đủ
và đúng thời gian nêu trên, những trường hợp vắng hoặc đến trễ phải báo
về Văn phòng Đoàn - Hội trước ngày 21/04/2012.

Nguồn [You must be registered and logged in to see this link.]


Ai cho mình biết người trúng cử hôm nay là ai thế ??? Question